Svrha studijskog programa Zaštita životne sredine
   Studijski program Zaštita životne sredine osposobljava buduće strukovne inženjere za tržišnu privredu gde je znanje najvažniji poslovni resurs, a organizuje se radi školovanja inženjera strukovnih studija u oblasti zaštite životne sredine.
Svršeni student studijskog programa Zaštita životne sredine na Visokoj tehnološkoj školi strukovnih studija u Šapcu stiče stručni naziv (zanimanje):

 • Strukovni inženjer zaštite životne sredine
 • U međunarodnom prometu, odgovarajući naziv je:
 • Bachelor (appl.) of environmental protection

 Ciljevi studijskog programa Zaštita životne sredine
   Ciljevi studijskog programa Zaštita životne sredine usmereni su ka studentima i obuhvataju:
 • Usvajanje akademsko-opšteobrazovnih znanja iz disciplina koje omogućavaju razumevanje i olakšavaju sporazumevanje i tehničku komunikaciju sa drugim strukama i afirmišu multidisciplinarnost radnih timova, na koje će strukovni informatičari biti upućeni na radnom mestu;
 • Usvajanje neophodnih znanja iz informatičkih tehnologija i kompjuterskih veština u cilju ovladavanja osnovnim progragmskim paketima koji se koriste u opštem i poslovnom korušćenju računara;
 • Upoznavanje sa tehnikama rada u laboratoriji i na terenu;
 • Ovladavanje osnovnim analitičkim tehnikama, obradom i prezentacijom rezultata analiza;
 • Usvajanje odgovarajućih teorijskih i praktičnih znanja i veština za njihov transfer u tehnološke procese u cilju zaštite životne sredine;
 • Osposobljavanje za brzo i efikasno uključivanje svršenih studenata u proizvodni proces i efikasno profesionalno angažovanje na radnom mestu;
 • Razvijanje samopouzdanja i sigurnosti svršenih studenata u svoje znanje i veštine i sposobnosti za kritički i samokritički pristup u mišljenju;
 • Razvijanje svesti o potrebi permanentnog obrazovanja i usavršavanja tokom profesionalne karijere svršenih studenata;
 • Izgradnju profesionalne etike u radu i odgovornosti na poslu;
 • Stalno unapređivanje kvaliteta svih elemenata studijskog programa.