Untitled Document
 Zadaci
   Osnovni zadaci Visoke medicinske i poslovno-tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu u skladu su sa zadacima i ciljevima visokog obrazovanja u Srbiji i sa pozitivnim zakonskim aktima, a odnose se na doprinos ukupnom razvoju društva kroz aktivnost Visoke škole strukovnih studija u Šapcu u visokoškolskom obrazovnom sistemu Srbije, u okviru evropskog obrazovnog prostora, kroz savremeni nastavni proces čiji je cilj obrazovanje kompetentnih strukovnih inženjera.
 Ciljevi
   Ciljevi Visoke medicinske i poslovno-tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu su: organizovanje i realizacija savremenog nastavnog procesa čiji se kvalitet neprekidno unapređuje, a čiji rezultat su, po evropskim standardima, obrazovani kompetentni svršeni studenti strukovnih studija informacione tehnologije, inženjerskog menadžmenta, zaštite životne sredine, gastronomije, farmacije, ekonomije i zdravstvene nege, koji su opredeljeni za stalno usavršavanje i sposobni da uključivanjem u radni proces, samostalno ili u timu, daju svoj puni stručni i etički doprinos prosperitetu u radnom okruženju i društvu.

 Planirani načini ostvarivanja ciljeva
  • Uvođenje institucijskog sistema za kvalitet imenovanjem odgovornih osoba za podsticanje kvaliteta i imenovanjem Komisije za kvalitet.
  • Donošenje internog Pravilnika o unapređenju kvaliteta definisanjem standarda i kriterijuma kvaliteta.
  • Određivanje organizacione strukture i definisanje ovlašćenja i odgovornosti.
  • Podsticanje rasprave o kvalitetu i širenje kulture kvaliteta razvijanjem lične odgovornosti svakog učesnika i ličnog angažovanja.
  • Organizovanje dodatne edukacije za nastavnike sa ciljem približavanja standardima evropskog prostora obrazovanja.
  • Razvoj institucijskih mehanizama podrške studentima.