Specijalističke strukovne studije
    Visoka thenološka škola je 2010. godine uspešno akreditovala program specijalističkih studija inženjerskog menadžmenta i ove godine je po treći put raspisala Konkurs za upis 35 samofinasirajućih studenata u školsku 2011./2012. godinu. Kompletan tekst Konkursa može se preuzeti sa linka koji sledi, ili sa stranice 'Upis/Konkurs za specijalističke studije'.

 Download


Pravilnik o specijalističkim studijama