Drugi upisni rok - Septembar

 

Upis primljenih kandidata će se obaviti:
12. 13. i 14. septembra 2016. godine, od 8-14 časova
Za upis je potrebno dostaviti:
1. Original svedočanstva: I, II, III i IV  razreda;
2. Original diplomu;
3. Izvod iz knjige rođenih;
4. Dve (2) fotografije  4,5x3,5 cm; 
5. Uplatu izvršenu na ž.r. Škole u iznosu od 2.000,00 dinara, svrha: Upis prve godine
6. Samofinansirajući studenti prilažu i uplatu izvršenu na ž.r. Škole:
- za studente koji plaćaju školarinu u celini 66.000,oo/72.000,oo/78.000,00 dinara 
- za studente koji plaćaju školarinu u ratama:
a. Ekonomija, Inženjerski menadžment i Zaštita živ. sredine – 6.000,00 din.
b. Informacione tehnologije i Gastronomija – 7.000,00 dinara
v. Zdravstvena nega – 8.000,00 dinara
Broj žiro računa škole : 840-929666-74
model 


 Download
Osnovne studije: konacna_sept2016.doc
Specijalističke studije: