Planovi nastave

Prva godina
PLANOVI NASTAVE - PREDMETI PRVE GODINE
 Predmet:  Pregled:
Osnovi gastronomije PlanOsnoviGastronomije2014.docx
Nutricionizam i dijetetika PlanNutricionizamiDijetetika2014.docx
Statistika PlanStatistika.doc
Osnovi mašinstva PlanOsnoviMasinstva.doc
Menadžment Plan_Меnadzment.doc
Ekonomija Plan_Ekonomija.doc
Etika i komunikacija PlanEiK.doc
Engleski jezik / Poslovni engleski jezik PlanoviEng.doc
Matematika / Matematika 1 i 2 PlanMatematika.doc
Opšta i neorganska hemija PlanONH.doc
Fizika planFizika.doc
Fizika 2 planFizika2.doc
Fizika 1 planFizika1.doc
Osnovi informacione tehnologije PlanOIT.doc
Organska hemija PlanOH.doc
Veb dizajn PlanVebDizajn.doc
Osnovi programiranja PlanOsnoviProgramiranja.doc

Druga godina
PLANOVI NASTAVE - PREDMETI DRUGE GODINE
 Predmet:  Pregled:
Analitička hemija PlanAH.docx
Pekarstvo i poslastičarstvo PlanPEKARSTVO2014.doc
Gastronomski proizvodi PlanGastronomskiProizvodi.docx
Poznavanje proizvoda PlanPoznavanjeProizvoda.doc
Osnovi hemijske tehnologije PlanOsnoviHemijskeTehnologije.doc
Arhitektura računara i operativni sistemi PlanAROS.doc
Proizvodne tehnologije PlanProizvodneTehnologije.doc
Fizička hemija PlanFizickaHemija.doc
Hemijske štetnosti PlanHemijskeStetnosti.doc
Poslovno okruženje PlanPoslovnoOkruzenje.doc
Programiranje za internet Plan_ProgramiranjeZaInternet.doc
Industrijski objekti i postrojenja PlanIndObjPost.doc
Finansijski menažment Plan_FinasijskiMenadzment.doc
Poslovna ekonomika (smer: inženjerski menadžment) Plan_PoslovnaEkonomika.doc
Analitička hemija - pitanja za završni ispit PitanjaAH_ZavrsniIspit.pdf
Tehnološke operacije PlanTO.doc
Tehnička termodinamika PlanTehnickaTermodinamika.doc
Računarska grafika PlanRG.doc
Tehnologija i zaštita voda PlanTZV.doc
Računarske mreže PlanRacunarskeMreze.doc
Fizičke štetnosti planFizickeStetnosti.doc
Softversko inženjerstvo PlanSoftInz.doc
Poslovna ekonomija Plan_PoslovnaEkonomija.doc
Osnovi elektrotehnike planOsnoviElektrotehnike.doc
Biohemija PlanBiohemija.doc
Osnovi farmaceutske tehnologije PlanOFT.doc
Programski jezici PlanProgramskiJezici.doc
Baze podataka PlanBazePodataka.doc
Osnovi prehrambene tehnologije PlanOPT.doc
Mikrobiologija PlanMikrobiologija.doc
Osnovi neorganske tehnologije PlanONT.doc
Merenje i regulacija procesa Plan_MRP.doc

Treća godina
PLANOVI NASTAVE - PREDMETI TREĆE GODINE
 Predmet:  Pregled:
Kontrola kvaliteta proizvoda Plan-KKP.docx
Prehrambeni proizvodi biljnog porekla Plan-PPBP.docx
Alkoholna i bezalkoholna pića Plan-ABP.docx
Prehrambeni proizvodi animalnog porekla Plan-PPAP.docx
Gastronomska obrada mesa Plan-GOM.docx
Tehnologija boja PlanTehnologijaBoja.doc
Tehnologija voća i povrća PlanTViP.doc
Bezbednost informacionih sistema PlanBIS.doc
Menadžment projekata Plan_Меnadzment_projekata.doc
Menadžment kvaliteta Plan_Меnadzment_kvaliteta.doc
Tehnologija keramike PlanTehnologijaKeramike.doc
Elektrohemijska tehnologija PlanEHT.doc
Poslovna ekonomika Plan_PoslovnaEkonomika.doc
Tehnologija i zaštita voda PlanTZV.doc
Metodika nastave informatike PlanMNI.doc
Higijena i zdravstvena zaštita PlanHZZ.doc
Proizvodni menadžment Plan_ProizvodniMenadzment.doc
Menadžment informacioni sistemi PlanMIS.doc
Upravljanje otpadom plan_UPRAVLJANJE_OTPADOM.doc
Zaštita zemljišta plan_ZASTITA_ZEMLJISTA.doc
Veterinarska farmacija PlanVeterinarskaFarmacija.doc
Farmakologija PlanFarmakologija.doc
Tehnologija gotovih lekova PlanTehnologijaGotovihLekova.doc
Elektronsko poslovanje PlanEP.doc
Zaštita vazduha PlanZV.doc
Bezbednost i zdravlje na radu PlanBZNR.doc
Osnovi zaštite životne sredine PlanOZZS.doc
Tehnologija površinski aktivnih supstanci PlanTehnologijaPAS.doc
Farmakognozija PlanFarmakognozija.doc
Tehnologija kozmetičkih preparata PlanTKP.doc
Tehnologija multimedija PlanTMM.doc
Grafički dizajn PlanGD.doc
Tehnologija mleka i mlečnih proizvoda PlanTehnMleka.doc
Nutricionizam PlanNutricionizam.doc
Tehnologija žita, brašna i konditorskih proizvoda PlanTZBK.doc
Tehnologija mesa i mesnih proizvoda PlanTehMesa.doc
Održavanje računarskih sistema PlanORS.doc
Tehnologija piva i alkoholnih pića PlanTPAP.doc
Tehnološki procesi i životna sredina Plan_TP_ZS.doc
Osnovi menadžmenta Osnovi_menadzmenta-plan.doc
Agrotehnologija PlanATH.doc

Specijalističke studije
PLANOVI NASTAVE - SPECIJALISTIČKE STUDIJE
 Predmet:  Pregled:
Cyber pravo PlanCP.doc
Poslovno pravo PlanPoslovnoPravo.doc
Marketing Plan_Marketing.doc
Strategijski menadžment Plan_StrategijskiMenadzment.doc
Industrijski dizajn PlanID.doc
Održivi razvoj PlanOR.doc
Informacioni sistemi PlanInformacioniSistemi.doc
Proizvodni menadžment Plan_ProizMenadzment-spec.doc
Upravljanje istraživanjem i razvojem UIR-plan.doc
Tehnološki procesi i životna sredina PlanTPiZS.doc