Studentski parlament

   U školskoj 2015./16. godini izabrani su novi predstavnici studenata i članovi studentskog parlamenta. Spisak članova i pravilnik o radu studentskog parlamenta su dostupni za download na dnu ove strane. Aktivnosti studentskog parlamenta studenti mogu da prate preko facebook stranice škole. Rukovodstvo parlamenta:

   Aleksandra Pavlović - predsednik

   Marko Ribić - zamenik predsednika

   Milovan Aleksić - sekretar Download:

 Pravilnik o radu studentskog parlamenta 

 Predstavnici studenata u savetu škole i u nastavnom veću 

 Spisak članova studentskog parlamenta