Prvi upisni rok - Jun

 

Upis primljenih kandidata će se obaviti:
04. 05. i 06. jula 2017. godine, od 8-14 časova
Studenti primljeni na budžet mogu se upisati isključivo 04. i 05. jula 2017. godine, u protivnom 06. jula 2017. godine u 10 časova upisuje se sledeći kandidat sa rang liste (prozivka počinje u 9:45).
Za upis je potrebno dostaviti:
1. Original svedočanstva: I, II, III i IV  razreda;
2. Original diplomu;
3. Izvod iz knjige rođenih;
4. Dve (2) fotografije  4,5x3,5 cm; 
5. Uplatu izvršenu na ž.r. Škole u iznosu od 2.000,00 dinara, svrha: Upis prve godine
6. Samofinansirajući studenti prilažu i uplatu izvršenu na ž.r. Škole:
- za studente koji plaćaju školarinu u celini 66.000,oo/72.000,oo/78.000,00 dinara 
- za studente koji plaćaju školarinu u ratama:
a. Ekonomija, Inženjerski menadžment i Zaštita živ. sredine – 6.000,00 din.
b. Informacione tehnologije i Gastronomija – 7.000,00 dinara
v. Zdravstvena nega i Farmacija – 8.000,00 dinara
Broj žiro računa škole : 840-929666-74
model 97 poziv na broj 61-742321

Upis primljenih kandidata će se obaviti: 04. 05. i 06. jula 2017. godine, od 8-14 časova

Studenti primljeni na budžet mogu se upisati isključivo 04. i 05. jula 2017. godine, u protivnom 06. jula 2017. godine u 10 časova upisuje se sledeći kandidat sa rang liste (prozivka počinje u 9:45).

Za upis je potrebno dostaviti:

1. Original svedočanstva: I, II, III i IV  razreda;

2. Original diplomu;

3. Izvod iz knjige rođenih;

4. Dve (2) fotografije  4,5x3,5 cm; 

5. Uplatu izvršenu na ž.r. Škole u iznosu od 2.000,00 dinara, svrha: Upis prve godine

6. Samofinansirajući studenti prilažu i uplatu izvršenu na ž.r. Škole:

- za studente koji plaćaju školarinu u celini 66.000,oo/72.000,oo/78.000,00 dinara 

- za studente koji plaćaju školarinu u ratama:

a. Ekonomija, Inženjerski menadžment i Zaštita živ. sredine – 6.000,00 din.

b. Informacione tehnologije i Gastronomija – 7.000,00 dinara

v. Zdravstvena nega i Farmacija – 8.000,00 dinara

Broj žiro računa škole : 840-929666-74, model 97 poziv na broj 61-742321

  Download
Osnovne studije:  konačna_jun2017.doc
Specijalističke studije: