Svrha studijskog programa Informaciona tehnologija
   Studijski program Informacione tehnologije osposobljava buduće strukovne informatičare za tržišnu privredu gde je znanje najvažniji poslovni resurs.
Svršeni student studijskog programa Informacione tehnologije na Visokoj tehnološkoj školi strukovnih studija u Šapcu stiče stručni naziv (zanimanje):
  • Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva

 Ciljevi studijskog programa Informaciona tehnologija
   Ciljevi studijskog programa Informaciona tehnologija usmereni su ka studentima i obuhvataju:
  • Usvajanje akademsko-opšteobrazovnih znanja iz disciplina koje omogućavaju razumevanje i olakšavaju sporazumevanje i tehničku komunikaciju sa drugim tehničkim strukama i afirmišu multidisciplinarnost radnih timova, na koje će strukovni informatičari biti upućeni na radnom mestu;
  • Usvajanje naučno-stručnih znanja iz informacionih tehnologija i jnihovu primenu u praksi;
  • Usvajanje stručno-aplikativnih znanja iz informacionih tehnologija i njihov transfer u tehnološke procese;
  • Osposobljavanje za brzo i efikasno uključivanje svršenih studenata u proizvodni proces i efikasno profesionalno angažovanje na radnom mestu;
  • Razvijanje samopouzdanja i sigurnosti svršenih studenata u svoje znanje i veštine i sposobnosti za kritički i samokritički pristup u mišljenju;
  • Razvijanje svesti o potrebi permanentnog obrazovanja i usavršavanja tokom profesionalne karijere svršenih studenata;
  • Izgradnju profesionalne etike u radu i odgovornosti na poslu;
  • Stalno unapređivanje kvaliteta svih elemenata studijskog programa.