Istorijat

   U okolnostima snažnog razvoja hemijske i srodnih industrija sredinom prošlog veka, prirodno se javila potreba za stručnim kadrom u oblasti bazne hemije, pa je 1960. godine u Šapcu osnovana Viša hemijsko-tehnološka škola koja je obrazovala inženjere hemijske tehnologije. Ovaj kadar se pokazao kao veoma uspešan u hemijskoj industriji Šapca, ali i drugih gradova (Loznice, Bora, Prahova, Kruševca, Subotice itd.), jer je pored solidnog teorijskog znanja, Viša hemijsko-tehnološka škola pružala svojima studentima i bogata primenljiva, praktična znanja i iskustva.

   Razvojem škole uvedeni su novi odseci i smerovi, tako da se pored inženjera u oblasti hemijske struke, školuju i stručnjaci u oblastima informacione, prehrambene i farmaceutsko-kozmetološke tehnologije i zaštite životne sredine.

 Akreditacija

   U sklopu reforme visokog obrazovanja, Viša tehnološka škola je Ministarstvu prosvete Republike Srbije podnela Zahtev za akreditaciju Visoke tehnološke škole strukovnih studija. Izradom Elaborata o akreditaciji i njegovim usvajanjem VTŠ uspešno akredituje četiri studijska programa osnovnih strukovnih studija za školsku 2007./'08. godinu. Dobijanjem Uverenja o akreditaciji, Viša tehnološka škola zvanično postaje Visoka tehnološka škola strukovnih studija. Nakon akreditovanja studijskog programa Zdravstvena nega, odlukom Vlade Republike Srbije 24.05.2016. godine škola menja naziv u Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija.


 Download:

 Zakon o osnivanju Više hemijske škole 

 Odluka o akreditaciji ustanove - 2017. 

 Uverenje o akreditaciji - 2017. 

 Uverenje o akreditaciji - 2012. 

 Uverenje o akreditaciji - 2007. 

 Dopuna akreditacije - mart 2013. 

 Uverenja o akreditaciji studijskih programa 

 Dozvola za rad 

 Statut Visoke tehnološke škole strukovnih studija 

 Odluka o promeni naziva škole