Svrha studijskog programa Gastronomija
   Studijski program Gastronomija ima za svrhu da obrazuje menadžere, koji su kompetentni da koriste savremene tehnologije u procesu rada, pridržavaju se savremenih kulinarskih tokova i sprovode kvalitetne kulinarske i gastronomske usluge. S obzirom na sve veće potrebe za zdravom i ekološki ispravnom hranom, potrebni su stručni kadrovi koji imaju sposobnost za racionalno i ekonomično korišćenje hrane i materijala za postizanje kvaliteta usluga.
   Studenti se kroz ovaj program osposobljavaju da sagledaju mesto i ulogu gastronomskog menadžmenta u kuhinjama hotelijerske i restoraterske industrije, da savladaju organizaciju i upravljanje kuhinjama, savremenu opremu, instalacije i sredstva male, srednje, i velike kuhinje, kao i da planiraju, organizuju, upošljavaju i kontrolišu izvršenje zadataka u kuhinji.
Svršeni student studijskog programa Gastronomija na Visokoj tehnološkoj školi strukovnih studija u Šapcu stiče stručni naziv (zanimanje):

  • Strukovni menadžer gastronomije
  • U međunarodnom prometu, odgovarajući naziv je:
  • Bachelor (appl.) manager of gastronomy

 Ciljevi studijskog programa Gastronomija
   Ciljevi studijskog programa Gastronomija usmereni su ka studentima i obuhvataju:
  • Studijski program omogućava ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za budući razvoj karijere. Da bi se to ostvarilo, razrađena je metodologija savladavanja naučno-stručnih, a naročito, stručno-aplikativnih predmeta kroz pažljivo izabrane laboratorijske vežbe i praktične vežbe u različitim ugostiteljskim objektima. Pri tome, nastavni proces počiva na razumljivo prezentiranom gradivu i savremenim nastavnim sredstvima koja su studentu na raspolaganju: računarima, laboratorijskim instrumentima, kuhinjskom opremom, aparatima, najnovijoj literaturi. Neposredni kontakt sa radom u ugostiteljskim objektima i pripremom hrane ostvaruje se kroz praktičnu nastavu u domskim kuhinjama, restoranima i drugim sličnim objektima, čime se nastavni proces zaokružuje
  • Privredni razvoj kroz razvoj turizma i ugostiteljstva. Hrana je na turističkom tržištu postala priznata kao deo lokalne kulture, koju turisti troše, deo turističke promocije, potencijalna komponenta lokalnog poljoprivrednog i ekonomskog razvoja. Lokalna, autentična, bezbedna i jedinstvena hrana i gastronomija predstavljaju jedan od resursa koji mogu da privuku posetioce.
  • Uticaj na razvoj celokupnog društva. Zapošljavanjem obrazovanih menadžera gastronomije poboljšaće se kadrovska struktura u velikom broju različitih ugostiteljskih ustanova koje se bave proizvodnjom i posluživanjem hrane. Svojim radom i znanjima stečenim na ovom studijskom programu, strukovni menadžeri gastronomije će uticati na širenje kulture ishrane, celokupni razvoj gastronomske ponude, na njenu konkurentnost na domaćem i stranom tržištu, a samim tim indirektno će uticati i na razvoj celokupnog društva.