Školska biblioteka
    Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija Šabac, u okviru postojećeg prostora, ima biblioteku sa preko 4000 bibliotečkih jedinica. Fond biblioteke čine udžbenici, naučna i stručna literatura neophodna za efikasno savladavanje predmeta predviđenih studijskim programima Škole. Pored toga, bibliotečki fond čine stručni časopisi, kao i završni i specijalistički radovi naših studenata. Bibliotečki fond pokriva oblasti medicine, farmacije, prirodnih nauka i inženjerstva, informacionih tehnologija, ekonomije, gastronomije i zaštite životne sredine. Kroz sistematsku nabavku stručne literature, obradu, čuvanje i davanje na korišćenje bibliotečkog fonda razvija se bibliotečko-informaciona delatnost sa ciljem zadovoljenja potreba korisnika, pre svega studenata i nastavnog osoblja.
    Biblioteka je smeštena u dve prostorije, magacinski prostor za knjige i čitaonicu sa 25 mesta za korisnike. Čitaonica je opremljena stolovima, računarima i televizorom za individualan i kolektivni rad.

Radno vreme biblioteke je od 8 do 20 časova.

Kontakt: Jelena Pjevac Nenadović, bibliotekar

tel. 015 352 729


 Izdavačka delatnost škole
    Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola je izdala više udžbenika, priručnika i praktikuma koji pokrivaju predmete i oblasti kojima se Škola bavi. Katalog školskih izdanja može se preuzeti sa linka na ovoj stranici.

 Download:

 Katalog izdanja 2015.