Dobro došli na zvaničnu prezentaciju Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu

     Visoka tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na sedam studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vezbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
NEPOTPUNE PRIJAVE
  27.03.2015. 14:55:20
Spisak studenata sa nepotpunim
Pročitajte sve...
 
Poslovno okruženje - termin kolokvijuma
  27.03.2015. 14:53:35
Obaveštenje o terminu kolokvijuma iz predmeta Poslovno okruženje nalazi se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Najava odbrane završnih radova
  27.03.2015. 10:46:26
Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu najavljuje odbrane završnih radova
Pročitajte sve...
 
Osnovi računovodstva, Poslovni plan, Javne finansije - termini kolokvijuma
  24.03.2015. 09:57:01
Termini kolokvijuma iz predmeta Osnovi računovodstva, Poslovni plan i Javne finansije nalaze se u fajlu prilogu ovog obaveštenja.

Pročitajte sve...
 
Termini kolokvijuma kod Dragane Ilić Udovičić
  24.03.2015. 09:53:42
Termini održavanja kolokvijuma kod Dragane Ilić Udovičić nalaze se u fajlu u prilogu ovog obaveštenja.

Pročitajte sve...
 
NEPOTPUNE PRIJAVE
  27.03.2015. 14:55:50
Spisak studenata sa nepotpunim prijavama
Pročitajte sve...
 
Najava odbrane specijalističkih radova
  27.03.2015. 10:47:16
Visoka tehnološka
Pročitajte sve...
 
Aprilski ispitni rok - termini (spec.)
  18.03.2015. 11:55:56
Raspored polaganja ispita
Pročitajte sve...
 
Svečana dodela diploma
  11.03.2015. 23:25:57
Svečana dodela diploma studentima
Pročitajte sve...
 
Aprilski ispitni rok
  09.03.2015. 11:09:17
Prijava ispita za aprilski ispitni rok je od 18.03. do 21.03. 2015. godine. Ispitni rok će trajati od 01.04. do 09.04. i od 14.04.
Pročitajte sve...