Dobro došli na zvaničnu prezentaciju Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu

     Visoka tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na sedam studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vezbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
Bezbednost i zdravlje na radu / Osnovi zaštite živ. sredine - termini pismenog ispita
  24.05.2015. 12:08:36
Pismeni ispit iz predmeta Bezbednost i zdravlje na radu za studente iz radnog odnosa/diferencijalne studije, biće održan u nedelju
Pročitajte sve...
 
Rani junski rok (za studente na programu Radi i putuj)
  23.05.2015. 12:34:30
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom predroku za studente na programu "Radi i putuj" postavljen je na sajt škole.

Pročitajte sve...
 
Proces zdravstvene nege - rezultati kolokvijuma
  22.05.2015. 10:12:56
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Proces zdravstvene nege nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Najava odbrane završnih radova
  21.05.2015. 21:36:16
Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu najavljuje odbrane završnih radova
Pročitajte sve...
 
Predrok za studente na programu "Radi i putuj"
  21.05.2015. 09:51:07
Studenti učesnici „Radi i putuj“ programa mogu polagati ispite u junskom ispitnom roku koji traje od 25. do 29. maja
Pročitajte sve...
 
Poslovno pravo - popravni kolokvijum
  25.05.2015. 12:06:47
Popravni kolokvijum iz predmeta Poslovno pravo na specijalističkim studijama će se održati 07.06.2015. u 9 časova.

Pročitajte sve...
 
Bezbednost i zdravlje na radu / Osnovi zaštite živ. sredine - termini pismenog ispita
  24.05.2015. 12:08:23
Pismeni ispit iz predmeta Bezbednost i zdravlje na radu za studente iz radnog odnosa/diferencijalne studije, biće održan u nedelju
Pročitajte sve...
 
Junski ispitni rok - termini (spec. studije)
  21.05.2015. 09:47:09
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku, za studente na specijalističkim studijama, postavljen je na sajt škole.

Pročitajte sve...
 
Upis ocena kod dr Nikole Jančeva
  16.05.2015. 12:52:59
Upis ocena iz aprilskog ispitnog roka kod dr Nikole Jančeva obaviće se utorak 19.05.2015 u 11:30 u kancelariji.

Pročitajte sve...
 
Strategijski menadžment - rezultati prvog kolokvijuma (spec.)
  16.05.2015. 12:51:26
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Strategijski menadžment nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...