Dobro došli na zvaničnu prezentaciju Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu

     Visoka tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na pet studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vezbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
Arhitektura računara i OS - rezultati kolokvijuma
  30.08.2014. 12:49:53
Rezultati kolokvijuma iz predmeta
Pročitajte sve...
 
Računarska grafika / Tehn. multimedija - rezultati kolokvijuma
  30.08.2014. 10:55:46
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računarska grafika i Tehnologija multimedija, nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Najava odbrane završnih radova
  30.08.2014. 10:51:37
Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu najavljuje odbrane završnih radova za period 01-04.
Pročitajte sve...
 
Računarske mreže - popravni kolokvijum i odbrana seminarskih radova
  28.08.2014. 21:04:00
Popravni kolokvijum i odbrana seminarskih radova iz Račumarskih mreža biće održani u sredu 03.09.2014. u 10 časova.

Pročitajte sve...
 
Engleski jezik - rezultati kolokvijuma
  28.08.2014. 20:55:10
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
KONKURS ZA UPIS SPECIJALISTIČKIH STUDIJA- drugi (septembarski) upisni rok
  23.07.2014. 16:36:43
Raspisan je Konkurs za upis studenata na specijalističke studije inženjerskog menadžmenta, u septembarskom
Pročitajte sve...
 
Konkurs za upis na specijalističke studije - konačna rang lista
  16.07.2014. 10:20:21
Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na program specijalističkih studija nalazi se u fajlu u prilogu ovog obaveštenja,
Pročitajte sve...
 
Septembarski ispitni rok - termini (spec. studije)
  10.07.2014. 17:29:11
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku, za studente na specijalističkim studijama, postavljen je na sajt škole.

Pročitajte sve...
 
Najava odbrane specijalističkih radova
  08.07.2014. 12:46:09
Visoka tehnološka
Pročitajte sve...
 
Prijava ispita za septembarski i oktobarski ispitni rok
  30.06.2014. 12:36:31
Prijava ispita za septembarski ispitni rok je od 07.07.do 11.07.2014. godine. Ispitni rok će trajati od 28.08. do 09.09.2014. godine.

Prijava

Pročitajte sve...