Dobro došli na zvaničnu prezentaciju Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu

     Visoka tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na sedam studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vežbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
Biologija - rezultati pismenog dela ispita
  10.02.2016. 17:37:20
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Biologija nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Poslovna etika i komunikacija - rezultati ispita
  09.02.2016. 10:01:47
Rezultati ispita iz predmeta Poslovna etika i komunikacija postavljeni su na sajt škole na odgovarajuću stranicu sa rezultatima.

Pročitajte sve...
 
Elektronsko poslovanje - rezultati ispita
  05.02.2016. 22:25:32
Rezultati ispita iz predmeta Elektronsko poslovanje nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Ekonomija - rezultati ispita
  04.02.2016. 21:02:40
Rezultati ispita iz predmeta Ekonomija postavljeni su na sajt škole na odgovarajuću stranicu sa rezultatima.

Pročitajte sve...
 
Osnovi IT - rezultati pismenog dela ispita
  03.02.2016. 12:30:14
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Osnovi IT nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Konkurs za dodelu stipendija u formi edukacije za oblast geografskih informacionih sistema
  19.01.2016. 22:46:12
Tekst konkursa za dodelu stipendija u formi edukacije za oblast geografskih informacionih sistema (GIS) nalazi se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Proizvodni menadžment - rezultati kolokvijuma (spec.)
  13.01.2016. 17:18:43
Rezultati kolokvijuma iz predmeta
Pročitajte sve...
 
Proizvodni menažment - termin kolokvijuma (spec. studije)
  07.01.2016. 16:39:10
Kolokvijum iz predmeta Proizvodni menadžment za studente specijalističkih studija održaće se u nedelju 10.01.2016. u 11:30 h.

Pročitajte sve...
 
Neradni dani za novogodišnje i božićne praznike
  30.12.2015. 11:54:01
Obaveštavaju se studenti da škola neće raditi povodom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika. Neradni
Pročitajte sve...
 
Januarski ispitni rok - termini ispita (spec.)
  17.12.2015. 13:06:49
Termini ispita u januarskom ispitnom roku postavljeni su na sajt škole.

Pročitajte sve...