Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu

     Visoka medicinska i poslovno-tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na sedam studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vežbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke medicinske i poslovno-tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
Biofizika i radiologija - rezultati ispita
  23.02.2017. 19:26:45
Rezultati ispita iz predmeta Biofizika i radiologija postavljeni su na sajt škole, a dostupni su i u prilogu ovog obaveštenja.

Pročitajte sve...
 
Raspored nastave za studente iz radnog odnosa
  23.02.2017. 11:34:20
Raspored nastave u letnjem semestru za studente iz radnog odnosa postavljan je na sajt škole u okviru odgovarajuće sekcije
Pročitajte sve...
 
Ekonomija - rezultati ispita
  19.02.2017. 11:50:34
Rezultati ispita iz predmeta Ekonomija postavljeni su na sajt škole na stranicu sa rezultatima, a nalaze se i u fajlu u prilogu
Pročitajte sve...
 
Raspored nastave u letnjem semestru
  17.02.2017. 13:29:26
Raspored nastave u letnjem semestru postavljen je na sajt škole na odgovarajuće stranice sajta, prema godinama studija. Integralna
Pročitajte sve...
 
Zdravstvena nega - raspored stručne prakse studenata iz radnog odnosa (2. i 3. godina)
  17.02.2017. 12:40:12
Studenti 2. i 3. godine studijskog programa
Pročitajte sve...
 
Specijalističke studije - raspored nastave
  20.02.2017. 10:21:06
Nastava za studente specijalističkih studija počinje u subotu 25.02.2017. godine. Nastava će se održati u prostoriji čitaonice
Pročitajte sve...
 
Državni praznik - neradni dani
  15.02.2017. 00:05:44
Obaveštavaju se studenti i zaposleni Visoke
Pročitajte sve...
 
Upis ocena kod prof. Nikole Jančeva
  07.02.2017. 10:12:53
Upis ocena kod prof. Nikole Jančeva za studente specijalističkih studija održaće se u četvrtak 09.02.2017. u 13:30 h.

Pročitajte sve...
 
Overa zimskog semestra
  23.12.2016. 17:53:42
Obaveštenje u vezi overe zimskog semstra nalazi se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Januarski ispitni rok - termini (spec.)
  23.12.2016. 17:52:23
Termini polaganja ispita u januarskom ispitnom roku za studente na specijalističkim studijama postavljeni su na sajt škole.

Pročitajte sve...