Dobro došli na zvaničnu prezentaciju Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu

     Visoka tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na pet studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vezbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
Engleski jezik 2 - odlaganje nastave
  27.11.2014. 17:41:33
U petak 28.11.2014. neće se održati nastava kod Ane Matić iz predmeta Engleski jezik 2.

Pročitajte sve...
 
Obavezan sistematski pregled
  27.11.2014. 11:43:09
Studenti prve i treće godine, svi studijski programi, su obavezni obaviti sistematski pregled prema rasporedu istaknutom na oglasnoj
Pročitajte sve...
 
Najava odbrane završnih radova
  27.11.2014. 11:37:47
Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu najavljuje odbrane završnih radova za 1.
Pročitajte sve...
 
Poslovna ekonomika - prvi kolokvijum
  25.11.2014. 11:54:15
Obaveštenje o terminima polaganja prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovna ekonomika, za svaki od smerova, kao i rasporedi studenata
Pročitajte sve...
 
Decembarski (apsolventski) ispitni rok
  25.11.2014. 08:33:14
Prijava ispita za decembarski (apsolventski) ispitni rok traje do 30.11.2014. Ispitni rok će se održati od 8.12. do 12.12.2014.

Pročitajte sve...
 
Najava odbrane specijalističkih radova
  27.11.2014. 11:38:51
Visoka tehnološka
Pročitajte sve...
 
11. novembar - neradni dan
  08.11.2014. 20:09:21
Obaveštavaju se studenti i zaposleni Visoke tehnološke škole strukovnih studija da škola neće raditi
Pročitajte sve...
 
Najava odbrane specijalističkih radova
  10.10.2014. 11:39:14
Visoka tehnološka
Pročitajte sve...
 
Raspored nastave - specijalističke studije
  06.10.2014. 09:34:20
Raspored nastave u zimskom semestru, za studente specijalističkih studija, postavljen je na sajt škole i može mu se pristupiti
Pročitajte sve...
 
Industrijski dizajn - rezultati ispita (spec. studije)
  02.10.2014. 08:33:11
Rezultati ispita iz predmeta Industrijski dizajn postavljeni su na sajt škole na odgovarajuću stranicu sa rezultatima.

Pročitajte sve...