Dobro došli na zvaničnu prezentaciju Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu

     Visoka tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na sedam studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vezbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
Zdravstvena nega - raspored za letnju praksu
  03.07.2015. 19:25:53
Raspored za letnju praksu studenata smera zdravstvena nega nalazi se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Preliminarna rang lista - junski upisni rok
  03.07.2015. 12:10:20
Preliminarna rang lista kandidata
Pročitajte sve...
 
Farmaceutska tehnologija - rezultati
  02.07.2015. 15:34:42
Rezultati drugog dela pismenog ispita iz predmeta Farmaceutska tehnologija nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Računarske mreže - odluka o naknadnom polaganju ispita
  01.07.2015. 13:48:01
Odluka o usvajanju zahteva grupe studenata za naknadnim polaganjem ispita iz predmeta Računarske mreže nalazi se u fajlu u prilogu
Pročitajte sve...
 
Zdravstvena nega - odluka o overi semestra
  01.07.2015. 12:19:33
Nastavno veće škole je na sednici 29.06.2015. donelo odluku o usvajanju zahteva grupe studenata na studijskom programu Zdravstvena
Pročitajte sve...
 
Upis ocena kod dr Nikole Jančeva
  19.06.2015. 18:52:06
Upis ocena kod dr. Nikole Jančeva će se održati u utorak, 23.6. prema sledećem rasporedu:

  1. Menadžment: 12 –
Pročitajte sve...
 
Septembarski i oktobarski ispitni rok
  17.06.2015. 11:55:29
Obaveštenje u vezi prijave ispita za septembarski i oktobarski ispitni rok nalazi se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Proizvodni menadžment / Strategijski menadžment - rezultati
  17.06.2015. 11:44:25
Rezultati ispita iz predmeta Proizvodni menadžment i Strategijski menadžment.

Pročitajte sve...
 
Najava odbrane specijalističkih radova
  16.06.2015. 21:39:49
Visoka tehnološka škola strukovnih
Pročitajte sve...
 
Održivi razvoj - rezultati dopunskog kolokvijuma
  16.06.2015. 21:30:22
Rezultati
Pročitajte sve...