Dobro došli na zvaničnu prezentaciju Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu

     Visoka tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na sedam studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vežbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
Elektronsko poslovanje - odlaganje vežbi
  24.11.2015. 11:49:27
U četvrtak 26.11.2015. neće biti održane vežbe iz predmeta Elektronsko poslovanje. Nadoknada će se obaviti u dogovoru sa asistentom.

Pročitajte sve...
 
Baze podataka - rezultati prvog kolokvijuma
  24.11.2015. 09:10:02
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Baze podataka nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Sistematski pregled - dodatna grupa
  20.11.2015. 22:37:33
Dodatna grupa studenata za obavezan sistematski pregled nalazi se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Poslovna ekonomika - termin i raspored kolokvijuma
  20.11.2015. 22:33:48
Termin kolokvijuma i raspored studenata za kolokvijum iz predmeta Poslovna ekonomika nalazi se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Programski jezici - rezultati kolokvijuma
  18.11.2015. 11:51:30
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Programski jezici nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Raspored nastave (spec)
  19.10.2015. 18:27:55
Raspored nastave u zimskom
Pročitajte sve...
 
Ispitni rok Oktobar 2 - termini
  24.09.2015. 00:50:16
Raspored polaganja ispita u
Pročitajte sve...
 
Svečana dodela diploma
  17.09.2015. 23:07:57
Svečana dodela diploma za studente koji
Pročitajte sve...
 
Ispitni rok Oktobar II
  15.09.2015. 09:02:16
Prijava ispita za ispitni rok Oktobar II će se održati 24. i 25.09.2015. godine. Ispitni rok će trajati od 28.09. do 04.10.2015.
Pročitajte sve...
 
Oktobarski ispitni rok - termini (spec. studije)
  10.09.2015. 23:08:26
Raspored polaganja ispita u
Pročitajte sve...