Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu

     DEMANTIVisoka medicinska i poslovno-tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na sedam studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vežbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke medicinske i poslovno-tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
NERADNI DANI ZA PRVOMAJSKE PRAZNIKE
  27.04.2017. 09:55:22
Obaveštavaju se studenti i zaposleni Visoke
Pročitajte sve...
 
Javne finansije / Poslovno okruženje - rezultati kolokvijuma
  26.04.2017. 13:32:40
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Javne finansije i predmeta Poslovno okruženje nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Poslovne finansije - rezultati kolokvijuma (radni odnos)
  26.04.2017. 13:30:38
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije održanog za studente iz radnog odnosa nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Zdravstvena nega u internoj medicini sa internom medicinom 1 - rezultati testa
  26.04.2017. 13:25:20
Rezultati testa iz predmeta Zdravstvena nega u internoj medicini sa internom medicinom 1 nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Zdravstvena nega u internoj medicini sa internom medicinom - termin popravnog kolokvijuma
  26.04.2017. 13:22:26
Popravni kolokvijum iz predmeta Zdravstvena nega u internoj medicini sa internom medicinom će održati 05.05.2017. godine u 13:00
Pročitajte sve...
 
NERADNI DANI ZA PRVOMAJSKE PRAZNIKE
  26.04.2017. 13:36:16
Obaveštavaju se studenti i zaposleni Visoke medicinske i poslovno-tehnološke škole strukovnih studija da škola
Pročitajte sve...
 
Marketing - rezultati kolokvijuma
  26.04.2017. 13:29:39
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Marketing nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Marketing / Javne finansije / Poslovne finansije / Poslovno okruženje - termini kolokvijuma
  12.04.2017. 13:07:49
Obaveštenje o terminima kolokvijuma iz predmeta Marketing, Javne finansije, Poslovne finansije i Poslovno okruženje za
Pročitajte sve...
 
Neradni dani tokom uskršnjih praznika
  10.04.2017. 10:04:28
Obaveštavaju se studenti i zaposleni Visoke
Pročitajte sve...
 
NEPOTPUNE PRIJAVE - APRIL 2017
  28.03.2017. 13:50:26
Spisak studenata sa nepotpunim prijavama ispita
Pročitajte sve...