Dobro došli na zvaničnu prezentaciju Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu

     Visoka tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na pet studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vezbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
Menadžment i Tehnološki menadžment - rezultati kolokvijuma
  20.12.2014. 13:52:38
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment (prva godina)  i Tehnološki menadžment (treća godina) nalaze se u fajlu
Pročitajte sve...
 
Softversko inženjerstvo - izmena termina kolokvijuma (radni odnos)
  19.12.2014. 15:57:32
Termin kolokvijuma iz predmeta Softversko inženjerstvo za studente iz radnog odnosa je 23.12.2014. u 17 časova (slušaonica
Pročitajte sve...
 
Januarski ispitni rok - termini
  19.12.2014. 15:25:21
Raspored polaganja ispita u
Pročitajte sve...
 
Opšta i neorganska hemija - rezultati kolokvijuma
  17.12.2014. 21:14:35
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Opšta i neorganska hemija nalaze se u fajlu u prilogu ovog obaveštenja.

Pročitajte sve...
 
Poslovna ekonomika - rezultati kolokvijuma (radni odnos)
  16.12.2014. 14:01:44
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovna ekonomika održanog za grupu studenata iz radnog odnosa, nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Proizvodni menadžment - rezultati kolokvijuma (spec)
  20.12.2014. 13:49:14
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Proizvodni menadžment (specijalističke studije) nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Januarski ispitni rok - termini (spec.)
  19.12.2014. 15:26:14
Raspored polaganja ispita u
Pročitajte sve...
 
Januarski ispitni rok
  05.12.2014. 12:35:57
Prijava ispita za januarski ispitni rok će trajati od 20.12. do 25.12.2014. godine. Ispitni rok će trajati od 26.01. do 20.02.2015.
Pročitajte sve...
 
Industrijski dizajn - rezultati kolokvijuma
  02.12.2014. 19:31:00
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Industrijski dizajn nalaze se u fajlu u prilogu ovog obaveštenja.

Pročitajte sve...
 
Najava odbrane specijalističkih radova
  27.11.2014. 11:38:51
Visoka tehnološka
Pročitajte sve...