Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu

     Visoka medicinska i poslovno-tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na sedam studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vežbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke medicinske i poslovno-tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
Farmakologija - uvodno predavanje (radni odnos)
  11.10.2016. 22:26:37
Uvodno predavanje iz predmeta Farmakologija za grupu studenata iz radnog odnosa održaće se 05.11.2016. godine u 14 h.

Pročitajte sve...
 
Elektronsko poslovanje - odlaganje vežbi (Ekonomija i grupa-1 IT)
  08.10.2016. 16:19:11
Vežbe iz predmeta Elektronsko poslovanje neće
Pročitajte sve...
 
Preliminarna rang lista za upis na budžet
  08.10.2016. 09:44:55
Preliminarna rang lista za upis na budžet nalazi se u fajlu u prilogu ovog obaveštenja.

Pročitajte sve...
 
Informatika u zdravstvu - rezultati ispita
  03.10.2016. 16:11:02
Rezultati ispita iz predmeta Informatika u zdravstvu održanog 30.09.2016. godine u ispitnom roku Oktobar-2 postavljeni su na sajt
Pročitajte sve...
 
Prijem studenata prve godine i dodela indeksa
  02.10.2016. 19:07:31
Prijem studenata prve godine i dodela indeksa će se održati 03.oktobra u 10.00 časova.

Pročitajte sve...
 
KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE - drugi (septembarski) upisni rok
  28.08.2016. 16:45:15
Raspisan je Konkurs za upis studenata u prvu
Pročitajte sve...
 
Septembarski i oktobarski ispitni rok - termini ispita (spec.)
  12.07.2016. 10:40:11
Raspored polaganja ispita u septembarskom i oktobarskom ispitnom roku za studentne specijalističkih studija postavljen je na sajt.

Pročitajte sve...
 
Prijava ispita za septembarski i oktobarski rok
  24.06.2016. 11:48:31
Prijava ispita za SEPTEMBARSКI ISPITNI ROК je od 06.07. do 08.07.2016. godine. Ispitni rok će trajati od 29.08. do 11.09.2016. godine.
Pročitajte sve...
 
KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE
  15.06.2016. 12:31:34
Raspisan je Konkurs za upis studenata u prvu godinu specijalističkih strukovnih studija u junskom upisnom roku. Tekst konkursa postavljen
Pročitajte sve...
 
PROMENA NAZIVA ŠKOLE
  01.06.2016. 19:00:48
Odlukom Vlade Republike Srbije naziv Visoke tehnološke škole strukovnih studija Šabac, sa sedištem u Šapcu,
Pročitajte sve...