Dobro došli na zvaničnu prezentaciju Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu

     Visoka tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na pet studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vezbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
Informator za upis u školsku 2014/15.
  21.04.2014. 22:11:03
Novi Informator za upis u školsku 2014/15., u kome se nalaze informacije o studijskim programima kao i pitanja za pripremu
Pročitajte sve...
 
Ekonomija - teme za seminarski rad
  21.04.2014. 17:23:55
Spisak tema za seminarski rad iz predmeta Ekonomija, za studente iz radnog odnosa, na smerovima Inženjerski menadžment i Gastronomija,
Pročitajte sve...
 
Tehnologija multimedija - rezultati kolokvijuma
  21.04.2014. 17:22:01
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Tehnologija multimedija nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Osnovi programiranja - rezultati kolokvijuma (radni odnos)
  17.04.2014. 13:02:41
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi programiranja održanog 17.04.2014. za studente iz radnog odnosa, nalaze se u fajlu
Pročitajte sve...
 
Sistematski pregled - obaveštenje i spisak
  16.04.2014. 15:34:07
Sve studentkinje prve i treće godine koje su obavile sistematski pregled su u obavezi da preuzmu svoj nalaz i pri tom ponesu indeks
Pročitajte sve...
 
STRATEGIJSKI MENADŽMENT - KOLOKVIJUM U SUBOTU (9:30h)
  23.04.2014. 12:25:41
Kolokvijum za studente specijalističkih studija iz predmeta Strategijski menadžment je u subotu 26.04. sa početkom u 9:30h. Kolokvijum
Pročitajte sve...
 
Informator za upis u školsku 2014/15.
  21.04.2014. 22:11:22
Novi Informator za upis u školsku 2014/15., u kome se nalaze informacije o studijskim programima kao i pitanja za pripremu
Pročitajte sve...
 
NERADNI DANI ZA USKRŠNJE PRAZNIKE
  11.04.2014. 10:23:40
Obaveštavaju se zaposleni i studenti Visoke tehnološke škole, da za vreme Uskršnjih praznika, škola
Pročitajte sve...
 
Dimplomirani studenti - spisak (spec.)
  21.03.2014. 11:56:15
Spisak diplomiranih studenata koji se pozivaju na svečanu dodelu diploma 04.04.2014. u 12 h, nalazi se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Aprilski ispitni rok - termini (spec. studije)
  21.03.2014. 11:52:04
Termini polaganja ispita u Aprilskom ispitnom
Pročitajte sve...