Dobro došli na zvaničnu prezentaciju Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu

     Visoka tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na pet studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vezbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
Opšta i neorganska hemija - rezultati kolokvijuma (ZŽS)
  30.01.2015. 19:33:11
Rezultati Ib i II kolokvijuma iz predmeta Opšta i neorganska hemija održanog za studente na studijskom programu Zaštita
Pročitajte sve...
 
Programski jezici - seminarski radovi
  30.01.2015. 12:30:43
Odbrana seminarskih radova iz predmeta Programski jezici obaviće se u utorak 03.02. u 12 h.

Pročitajte sve...
 
Elektronsko poslovanje - rezultati testa (radni odnos)
  30.01.2015. 12:28:25
Rezultati testa iz predmeta Elektronsko poslovanje održanog 24.01.2015. za studente iz radnog odnosa, nalaze se u fajlu u prilogu.
Pročitajte sve...
 
Opšta i neorganska hemija - rezultati kolokvijuma (IM) i poeni sa predispitnih obaveza (RO)
  30.01.2015. 11:31:15
Rezultati Ib i II kolokvijuma iz predmeta Opšta i neorganska hemija (Inženjerski menadžment) kao i poeni sa predispitnih obaveza
Pročitajte sve...
 
Arhitektura računara i OS - rezultati drugog kolokvijuma i termin ispita
  29.01.2015. 01:11:12
Rezultati drugog kolokvijuma i obaveštenje o vremenu polaganja ispita iz predmeta Arhitektura računara i OS nalaze se u fajlu
Pročitajte sve...
 
Najava odbrane specijalističkih radova
  30.01.2015. 11:01:56
Visoka tehnološka
Pročitajte sve...
 
Proizvodni menadžment - poeni
  27.01.2015. 12:08:27
Poeni ostvareni na predispitnim obavezama iz predmeta Proizvodni menadžment nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Proizvodni menadžment - rezultati drugog kolokvijuma
  27.01.2015. 11:38:08
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Proizvodni menadžment kod dr Nikole Jančeva, nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Januarski ispitni rok - izmena termina
  15.01.2015. 13:57:59
Došlo je do promene termina polaganja nekih od ispita u januarskom ispitnom roku. Novi raspored polaganja ispita je ažuriran
Pročitajte sve...
 
Proizvodni menadžment - obaveštenje
  15.01.2015. 13:46:28
Obaveštenje u vezi termina kolokvijuma, seminarskih radova i potpisa nalazi se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...