Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu

     Visoka medicinska i poslovno-tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na sedam studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vežbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke medicinske i poslovno-tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
Zdravstvena nega u internoj medicini sa internom medicinom 1 - rezultati popravnog drugog kolokvijuma
  22.01.2017. 23:36:15
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma iz predmeta Zdravstvena nega u internoj medicini sa internom medicinom 1 nalaze se u fajlu u
Pročitajte sve...
 
Poslovna matematika - rezultati kolokvijuma
  22.01.2017. 23:35:10
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovna matematika nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Analitička hemija - rezultati kolokvijuma
  20.01.2017. 20:35:24
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Analitička hemija nalaze se u fajlu prilogu.

Pročitajte sve...
 
Upravljanje projektima - rezultati drugog kolokvijuma
  20.01.2017. 12:22:26
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje projektima nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Menadžment - rezultati drugog kolokvijuma
  20.01.2017. 12:21:47
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Overa zimskog semestra
  23.12.2016. 17:53:42
Obaveštenje u vezi overe zimskog semstra nalazi se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Januarski ispitni rok - termini (spec.)
  23.12.2016. 17:52:23
Termini polaganja ispita u januarskom ispitnom roku za studente na specijalističkim studijama postavljeni su na sajt škole.

Pročitajte sve...
 
Januarski ispitni rok
  23.11.2016. 11:27:50
Prijava ispita za januarski ispitni rok će trajati od 18.12. do 21.12.2016. godine. Ispitni rok će trajati od 23.01. do 19.02.2017.
Pročitajte sve...
 
PETAK 11. NOVEMBAR - NERADNI DAN
  10.11.2016. 12:57:31
Obaveštavaju se studenti i zaposleni Visoke
Pročitajte sve...
 
KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE - drugi (septembarski) upisni rok
  28.08.2016. 16:45:15
Raspisan je Konkurs za upis studenata u prvu
Pročitajte sve...