Dobro došli na zvaničnu prezentaciju Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu

     Visoka tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na pet studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vezbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
Raspored nastave - radni odnos
  21.10.2014. 09:47:39
Raspored nastave za studente osnovnih studija koji su u radnom odnosu postavljen je na sajt škole na stranicu "Studentska služba/Raspored
Pročitajte sve...
 
Poslovna ekonomika - slajdovi sa predavanja
  19.10.2014. 11:24:40
Prezentacija sa predavanja br. 1 iz predmeta Poslovna ekonomika postavljena je u elektronsku skriptarnicu sajta.

Pročitajte sve...
 
Najava odbrane završnih radova
  14.10.2014. 14:46:00
Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu najavljuje odbrane završnih radova za oktobar
Pročitajte sve...
 
Prva generacija studenata Zdravstvene nege
  13.10.2014. 20:01:19
U ponedeljak 13.10.2014. u prostorijama Visoke tehnološke škole obavljena je dodela indeksa prvoj generaciji studenata
Pročitajte sve...
 
Akreditovan studijski program Zdravstvena nega
  10.10.2014. 15:50:26
Na sednici Komisije za akreditaciju održanoj 10.10.2014. akreditovan je studijski program Zdravstvena nega. Studenti upisani na ovaj
Pročitajte sve...
 
Najava odbrane specijalističkih radova
  10.10.2014. 11:39:14
Visoka tehnološka
Pročitajte sve...
 
Raspored nastave - specijalističke studije
  06.10.2014. 09:34:20
Raspored nastave u zimskom semestru, za studente specijalističkih studija, postavljen je na sajt škole i može mu se pristupiti
Pročitajte sve...
 
Industrijski dizajn - rezultati ispita (spec. studije)
  02.10.2014. 08:33:11
Rezultati ispita iz predmeta Industrijski dizajn postavljeni su na sajt škole na odgovarajuću stranicu sa rezultatima.

Pročitajte sve...
 
Ispitni rok Oktobar 2 - termini
  25.09.2014. 17:41:47
Raspored polaganja ispita u ispitnom roku oktobar 2 , postavljen je na sajt škole.

Pročitajte sve...
 
Poslovno pravo - termin ispita
  18.09.2014. 16:56:45
Termin polaganja ispita iz predmeta Poslovno pravo dodat je u raspored ispita za oktobarski ispitni rok. Ispit će se održati 19.09.
Pročitajte sve...