Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu

     Visoka medicinska i poslovno-tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na sedam studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vežbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke medicinske i poslovno-tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
Poslovni plan - rezultati prvog kolokvijuma
  13.12.2017. 09:06:47
Rezultati prvog kolokvijuma izpredmeta Poslovni plan nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Etika i komunikacija - rezultati prvog kolokvijuma
  13.12.2017. 09:05:53
Rezultati prvog kolokvijuma izpredmeta Etika i komunikacija nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Ekonomija - rezultati prvog kolokvijuma
  13.12.2017. 09:04:44
Rezultati prvog kolokvijuma izpredmeta Ekonomija nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Analitička hemija - rezultati kolokvijuma
  08.12.2017. 00:39:06
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Analitička hemija nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Overa zimskog semestra
  04.12.2017. 13:13:24
Obaveštenje u vezi overe zimskog semestra nalazi se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Overa zimskog semestra
  04.12.2017. 13:16:25
Obaveštenje u vezi overe zimskog semestra
Pročitajte sve...
 
Januarski ispitni rok
  04.12.2017. 13:08:04
Prijava ispita za januarski ispitni rok će trajati od 17.12. do 20.12.2017. godine. Ispitni rok će trajati od 22.01. do 16.02.2018.
Pročitajte sve...
 
Ispitni rok Oktobar 2 - raspored polaganja ispita (spec.)
  24.09.2017. 22:57:00
Raspored polaganja ispita u ispitnom roku Oktobar
Pročitajte sve...
 
Ispitni rok Oktobar 2
  18.09.2017. 22:50:04
Prijava ispita za rok Oktobar 2 obaviće se 25.09.2017. Ispitni rok će se održati od 28.09. do 04.10.2017. godine.

Pročitajte sve...
 
Prijava ispita za septembarski i oktobarski ispitni rok
  04.07.2017. 21:10:03
Prijava ispita za septembarski ispitni rok je od 04.07. do 06.07.2017. godine. Ispitni rok će trajati od 28.08. do 10.09.2017. godine.
Pročitajte sve...