Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu

     Visoka medicinska i poslovno-tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na sedam studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vežbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke medicinske i poslovno-tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
Gastronomski proizvodi - rezultati kolokvijuma
  18.04.2018. 10:10:28
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Gastronomski proizvodi nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Menadžment - rezultati ispita
  18.04.2018. 10:08:54
Rezultati ispita iz predmeta Menadžment postavljeni su na sajt škole na stranicu sa rezultatima, a nalaze se i u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Poslovne finansije / Javne finansije / Poslovno okruženje - termini kolokvijuma (radni odnos)
  17.04.2018. 22:30:37
Obaveštenje o terminima kolokvijuma za studente u radnom odnosu koji slušaju Poslovne finansije, Javne finansije i Poslovno okruženje nalazi se u fajlu u prilogu.

Planiranje menija / Restoraterstvo - rezultati ispita
  17.04.2018. 22:28:26
Rezultati ispita iz predmeta Planiranje menija
Pročitajte sve...
 
Elektronsko poslovanje - rezultati ispita
  17.04.2018. 18:55:36
Rezultati ispita iz predmeta Elektronsko poslovanje postavljeni su na sajt na stranicu sa rezultatima, a nalaze se i u fajlu u prilogu
Pročitajte sve...
 
NERADNI DANI ZA PRVOMAJSKE PRAZNIKE
  16.04.2018. 11:16:07
Obaveštavaju   se   studenti   i   zaposleni   Visokemedicinske   i 
Pročitajte sve...
 
Neradni dani tokom uskršnjih praznika
  04.04.2018. 10:06:14
Obaveštavaju se studenti i zaposleni Visoke
Pročitajte sve...
 
Svečana dodela diploma
  20.03.2018. 14:32:59
Svečana dodela diploma
Pročitajte sve...
 
Aprilski ispitni rok - termini (spec)
  13.03.2018. 12:31:58
Termini ispita u aprilskom ispitnom roku, za studente na programu specijalističkih studija, postavljeni su na sajt škole.

Pročitajte sve...
 
Aprilski ispitni rok
  01.03.2018. 16:02:13
Prijava ispita za aprilski ispitni rok je od 11.03. do 13.03.2018. godine. Ispitni rok će trajati 02.04.-05.04. i 10.04-29.04.2018.godine.

Pročitajte sve...