Dobro došli na zvaničnu prezentaciju Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu

     Visoka tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na pet studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vezbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
Konkurs za upis - konačna rang lista
  16.07.2014. 10:18:38
Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis u prvu godinu osnovnih studija nalazi se u fajlu u prilogu ovog obaveštenja,
Pročitajte sve...
 
Spisak dokumenata neophodnih za upis
  14.07.2014. 10:04:03
Spisak dokumenata neophodnih za upis, postavljen je na stranicu "Upis / Junski upisni rok" na kojoj se nalazi i preliminarna rang lista.
Pročitajte sve...
 
Preliminarna rang lista - junski upisni rok
  11.07.2014. 08:59:21
Preliminarna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u junskom upisnom roku,
Pročitajte sve...
 
Septembarski ispitni rok - termini
  10.07.2014. 17:28:38
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku, postavljen je na sajt škole.

Pročitajte sve...
 
Engleski jezik 1 - termini kolokvijuma (septembarski i oktobarski rok)
  08.07.2014. 13:08:04
Kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 će u septembarskom ispitnom roku biti održan 27.08.2014. u 9:00 časova u slušaonici
Pročitajte sve...
 
Konkurs za upis na specijalističke studije - konačna rang lista
  16.07.2014. 10:20:21
Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na program specijalističkih studija nalazi se u fajlu u prilogu ovog obaveštenja,
Pročitajte sve...
 
Septembarski ispitni rok - termini (spec. studije)
  10.07.2014. 17:29:11
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku, za studente na specijalističkim studijama, postavljen je na sajt škole.

Pročitajte sve...
 
Najava odbrane specijalističkih radova
  08.07.2014. 12:46:09
Visoka tehnološka
Pročitajte sve...
 
Prijava ispita za septembarski i oktobarski ispitni rok
  30.06.2014. 12:36:31
Prijava ispita za septembarski ispitni rok je od 07.07.do 11.07.2014. godine. Ispitni rok će trajati od 28.08. do 09.09.2014. godine.

Prijava

Pročitajte sve...
 
Strategijski menadžment - rezultati
  19.06.2014. 14:01:16
Rezultati kolokvijuma i ispita iz predmeta Strategijski menadžment nalaze se u fajlu u prilogu ovog obaveštenja. Upis ocena
Pročitajte sve...