Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu

     Visoka medicinska i poslovno-tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na sedam studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vežbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke medicinske i poslovno-tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
Opšta i neorganska hemija - rezultati ispita
  29.09.2016. 08:35:13
Rezultati ispita iz predmeta Opšta i neorganska hemija nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Analitička hemija - rezultati kolokvijuma
  29.09.2016. 08:32:28
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Analitička hemija nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Poslovno pravo - termin popravnog kolokvijuma
  28.09.2016. 09:13:39
Popravni kolokvijum iz predmeta Poslovno pravo održaće se 29.09.2016. godine u 12 časova u laboratoriji br. 3.

Pročitajte sve...
 
Rezultati ispita kod Nikole Jančeva
  27.09.2016. 20:02:43
Rezultati ispita održanih 25.09.2016. kod Nikole Jančeva, nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Oktobar 2 - termini polaganja ispita
  26.09.2016. 12:20:41
Termini ispita u ispitnom roku Oktobar 2, postavljeni su na sajt škole na odgovarajuću stranicu "Stud. služba / Ispitni rokovi",
Pročitajte sve...
 
KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE - drugi (septembarski) upisni rok
  28.08.2016. 16:45:15
Raspisan je Konkurs za upis studenata u prvu
Pročitajte sve...
 
Septembarski i oktobarski ispitni rok - termini ispita (spec.)
  12.07.2016. 10:40:11
Raspored polaganja ispita u septembarskom i oktobarskom ispitnom roku za studentne specijalističkih studija postavljen je na sajt.

Pročitajte sve...
 
Prijava ispita za septembarski i oktobarski rok
  24.06.2016. 11:48:31
Prijava ispita za SEPTEMBARSКI ISPITNI ROК je od 06.07. do 08.07.2016. godine. Ispitni rok će trajati od 29.08. do 11.09.2016. godine.
Pročitajte sve...
 
KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE
  15.06.2016. 12:31:34
Raspisan je Konkurs za upis studenata u prvu godinu specijalističkih strukovnih studija u junskom upisnom roku. Tekst konkursa postavljen
Pročitajte sve...
 
PROMENA NAZIVA ŠKOLE
  01.06.2016. 19:00:48
Odlukom Vlade Republike Srbije naziv Visoke tehnološke škole strukovnih studija Šabac, sa sedištem u Šapcu,
Pročitajte sve...