Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu

     Visoka medicinska i poslovno-tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na sedam studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vežbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke medicinske i poslovno-tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
Menadžment - grupe za kolokvijum
  02.12.2016. 20:24:16
Podela studenata po grupama za polaganje kolokvijuma iz predmeta Menadžment 6.12 i 7.12. nalazi se u fajlu u prilogu ovog obaveštenja.

Pročitajte sve...
 
Ekonomija - odlaganje vežbi
  02.12.2016. 11:45:34
Vežbe iz predmeta Ekonomija neće biti održane u ponedeljak 05.12.2016. godine. Nadoknada vežbi će se obaviti po dogovoru sa predmetnim
Pročitajte sve...
 
Opšta i neorganska hemija - rezultati kolokvijuma (radni odnos i stari studenti)
  30.11.2016. 16:54:16
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Opšta i neorganska hemija, održanog za studente iz radnog odnosa i studente koji su prethodnih
Pročitajte sve...
 
Analitička hemija - rezultati prvog kolokvijuma
  25.11.2016. 15:42:01
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Analitička hemija nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Gastronomska obrada mesa / Prehrambeni proizvodi animalnog porekla - termin kolokvijuma
  25.11.2016. 13:44:12
Termin za polaganje kolokvijuma iz predmeta Gastronomska obrada mesa i Prehrambeni proizvodi animalnog porekla za studente koji su
Pročitajte sve...
 
Januarski ispitni rok
  23.11.2016. 11:27:50
Prijava ispita za januarski ispitni rok će trajati od 18.12. do 21.12.2016. godine. Ispitni rok će trajati od 23.01. do 19.02.2017.
Pročitajte sve...
 
PETAK 11. NOVEMBAR - NERADNI DAN
  10.11.2016. 12:57:31
Obaveštavaju se studenti i zaposleni Visoke
Pročitajte sve...
 
KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE - drugi (septembarski) upisni rok
  28.08.2016. 16:45:15
Raspisan je Konkurs za upis studenata u prvu
Pročitajte sve...
 
Septembarski i oktobarski ispitni rok - termini ispita (spec.)
  12.07.2016. 10:40:11
Raspored polaganja ispita u septembarskom i oktobarskom ispitnom roku za studentne specijalističkih studija postavljen je na sajt.

Pročitajte sve...
 
Prijava ispita za septembarski i oktobarski rok
  24.06.2016. 11:48:31
Prijava ispita za SEPTEMBARSКI ISPITNI ROК je od 06.07. do 08.07.2016. godine. Ispitni rok će trajati od 29.08. do 11.09.2016. godine.
Pročitajte sve...