Dobro došli na zvaničnu prezentaciju Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu

     Visoka tehnoloska škola strukovnih studija je osnovana 1960 godine. Danas je to veoma razvijena pedagoško-naučna ustanova. Studije škole odvijaju se na sedam studijskih programa osnovnih studija i jednom programu specijalističkih studija.

     Škola je opremljena učionicama za teorijsku nastavu, laboratororijama za eksperimentalne i računske vezbe, kompjuterskom laboratorijom, čitaonicom i bibliotekom sa značajnim brojem stručnih knjiga i časopisa.

     Svake godine za dan škole nagrađuju se najbolji studenti. U školi se primenjuje način rada i ocenjivanja predložen bolonjskom deklaracijom čija primena treba da omogući brže i efikasnije studije, kao i mogućnost razmene studenata u zemlje potpisnice ove deklaracije.

Informator o radu Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, možete preuzeti na sledećem linku (Informator o radu.pdf)

 

 Obaveštenja
Osnovne studije
Diferencijalne studije / Specijalističke studije
Mikrobiologija - rezultati kolokvijuma
  21.04.2015. 10:18:22
Rezultati kolokvijuma iz Mikrobiologije nalaze se u fajlu u prilogu obaveštenja.

Pročitajte sve...
 
Poslovno okruženje - promena termina predavanja
  15.04.2015. 13:51:11
Predavanje iz predmeta Poslovno okruženje će 16.04.2015. biti pomereno i umesto u 15h biće održano u 17h.

Pročitajte sve...
 
Analitička hemija - rezultati računskih klolokvijuma
  15.04.2015. 09:07:31
Rezultati računskih klolokvijuma iz predmeta Analitička hemija, održanih 14.04.2015., nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Osnovi programiranja - rezultati kolokvijuma
  14.04.2015. 18:01:00
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi programiranja nalaze se u fajlu u prilogu ovog obaveštenja.

Pročitajte sve...
 
Baze podataka - rezultati ispita
  12.04.2015. 12:58:08
Rezultati ispita iz predmeta Baze podataka nalaze se u fajlu u prilogu.

Pročitajte sve...
 
Poslovno pravo - termin kolokvijuma (spec.)
  20.04.2015. 11:36:31
Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovno pravo na specijalističkim strukovnim studijama će se održati 26.04.2015. u 9 časova.

Pročitajte sve...
 
NERADNI DANI ZA USKRŠNJE PRAZNIKE
  07.04.2015. 16:59:02
Obaveštavaju se studenti i zaposleni Visoke tehnološke škole da škola neće raditi za vreme uskršnjih
Pročitajte sve...
 
Najava odbrane specijalističkih radova
  04.04.2015. 12:32:59
Visoka tehnološka
Pročitajte sve...
 
NEPOTPUNE PRIJAVE
  27.03.2015. 14:55:50
Spisak studenata sa nepotpunim prijavama
Pročitajte sve...
 
Najava odbrane specijalističkih radova
  27.03.2015. 10:47:16
Visoka tehnološka
Pročitajte sve...